Verblijf in Nederland: veelgestelde vragen (4)

Is het mogelijk voor slachtoffers van mensenhandel met een Dublin Claim om aangifte te doen? Wat zijn de verblijfsrechtelijke gevolgen?

Bij een Dublin Claim wordt de bedenktijd B8/3 niet aangeboden. Een slachtoffer heeft wel recht op opvang en andere voorzieningen. Het is wel mogelijk om aangifte te doen van mensenhandel. Hiermee vervalt de Dublin Claim, en wordt het slachtoffer opgenomen in de nationaleB8/3- procedure.