Verblijf in Nederland: veelgestelde vragen (2)

Ik ondersteun een minderjarig slachtoffer zonder verblijfsvergunning; welke regelingen zijn voor dit slachtoffer van belang?

Voor Nederlandse minderjarige slachtoffers en minderjarige slachtoffers uit EU-landen, zijn de reguliere (kinderbeschermings-)maatregelen van toepassing zoals de reguliere voorzieningen van Jeugdzorg Nederland. Voor de specifieke doelgroep van slachtoffers van loverboys is bij enkele opvanginstellingen gespecialiseerde opvang beschikbaar. Klik hier voor een overzicht van gecertificeerde instellingen die jeugdbescherming bieden en jeugd- en opvoedhulporganisaties

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel, is de Beschermde Opvang beschikbaar. Nidos heeft de voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel en beslist of een minderjarige vreemdeling in de Beschermde Opvang wordt opgevangen: dit gebeurt bij de geringste indicatie van mensenhandel. Klik hier voor een overzicht van de regiokantoren van Nidos.