Verblijf in Nederland: veelgestelde vragen (1)

Ik ondersteun een meerderjarig slachtoffer zonder verblijfsvergunning; welke regelingen zijn voor dit slachtoffer van belang?

Voor slachtoffers van mensenhandel zonder rechtmatig verblijf in Nederland geldt de Verblijfsregeling mensenhandel. Dit houdt in dat een slachtoffer van mensenhandel (tijdelijk) verblijf in Nederland kan krijgen indien hij of zij aangifte doet bij de politie. Een slachtoffer mensenhandel krijgt 3 maanden de tijd om te bedenken of hij of zij aangifte wil doen. Een slachtoffer mensenhandel kan in deze periode niet worden uitgezet. De tijdelijke vergunning loopt af als het strafproces afloopt. Het slachtoffer kan hierna een nieuwe aanvraag doen, bijv. een aanvraag op niet-tijdelijke humanitaire gronden of asiel.

Zie voor meer gedetailleerde informatie over de verblijfsregeling mensenhandel de pagina  Verblijf in Nederland en de relevante webpagina’s van de  IND.