Opvang: veelgestelde vragen (4)

Op welke voorzieningen heeft een slachtoffer met een lopende asielprocedure, recht?

Slachtoffers die een asielprocedure hebben lopen, hebben recht op opvang in een asielzoekerscentrum. Het recht op opvang bestaat vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt, tot hij een verblijfsvergunning krijgt of Nederland moet verlaten. In een opvangcentrum heeft de asielzoeker toegang tot basisvoorzieningen, zoals onderdak, kook- en wasruimten en computers. Ook krijgen asielzoekers op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers (Rva) wekelijks leefgeld.