Opvang: veelgestelde vragen (2)

Ik ondersteun een slachtoffer dat zwanger is. Welke voorzieningen en regelingen zijn voor dit slachtoffer van belang?

Er zijn verschillende organisaties die specifieke opvang voor zwangere slachtoffers bieden. Voor een overzicht van het aanbod in uw regio, kunt u contact opnemen met de  zorgcoördinator.

Voor zwangere slachtoffers die geen rechtmatig verblijf hebben en die ook geen gebruik maken van de bedenktijd, de verblijfsregelingen mensenhandel of de asielprocedure, geldt dat zij in aanmerking kunnen komen voor uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vreemdelingenwet. Gedurende de periode van zes weken voor en zes weken na de (vermoedelijke) bevallingsdatum hebben zij op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Rva), recht op opvang in een azc.