Opvang: veelgestelde vragen (1)

Welke gespecialiseerde opvang voor slachtoffers mensenhandel is beschikbaar?

Meerderjarige, niet-Nederlandse slachtoffers in de B8-bedenktijd hebben recht op opvang in de Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSM). Er zijn in totaal 70 COSM-plekken in Nederland beschikbaar verdeeld over 3 locaties en instellingen. Aanmeldingen voor de COSM dienen te verlopen via CoMensha. Lees voor meer informatie de brochure Categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (PDF) van Comensha.

Meerderjarige, Nederlandse slachtoffers en EU-slachtoffers hebben recht op opvang in de vrouwen-, mannen- of maatschappelijke opvang. Sinds de drie decentralisaties in 2015 zijn 35 Nederlandse centrumgemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvang van deze slachtoffers. Welke centrumgemeente en daaraan gekoppelde opvang verantwoordelijk is, is afhankelijk van de gemeente waar het slachtoffer staat ingeschreven en/of is aangetroffen. CoMensha kan u verwijzen naar de juiste opvangorganisaties en indien gewenst bemiddelen bij plaatsing. Bekijk een volledig overzicht van de centrumgemeenten vrouwenopvang. Zie ook een volledig overzicht van de 6 instellingen die mannenopvang bieden.

Voor Nederlandse minderjarige slachtoffers en minderjarige slachtoffers uit EU-landen zijn de reguliere (kinderbeschermings-)maatregelen van toepassing zoals de reguliere voorzieningen van Jeugdzorg Nederland. Voor de specifieke doelgroep van slachtoffers van loverboys is bij enkele opvanginstellingen gespecialiseerde opvang beschikbaar. Bekijk een overzicht van gecertificeerde instellingen die jeugdbescherming bieden en jeugd- en opvoedhulporganisaties.

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel is de Beschermde Opvang beschikbaar. Nidos heeft de voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel en beslist of een minderjarige vreemdeling in de Beschermde Opvang wordt opgevangen: dit gebeurt bij de geringste indicatie van mensenhandel. Bekijk een overzicht van de regiokantoren van Nidos.

Specifiek voor mannelijke slachtoffers van mensenhandel is er de COSM bij Jade Zorggroep en in een aantal steden de mannenopvang voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties en mensenhandel. Via de website www.mannenmishandeling.nl wordt doorverwezen naar de instellingen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Delft, Zwolle en Tilburg.

Daarnaast bestaan er ook andere specifieke opvang, bijvoorbeeld voor slachtoffers van loverboys, alleenstaande minderjarige asielzoekers of opvang voor zwangere slachtoffers, slachtoffers met (jonge) kinderen, tienermoeders, slachtoffers met medische problemen of een handicap, slachtoffers met psychische problemen en slachtoffers met verslavingsproblematiek. Voor een overzicht van het gespecialiseerde aanbod in uw regio, kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator.