Juridische informatie: veelgestelde vragen (1)

Op welke voorzieningen kan een slachtoffer van mensenhandel gedurende het strafproces aanspraak maken?

Alle slachtoffers hebben recht op goede en tijdige informatie. Voor slachtoffers van zware misdrijven, waaronder mensenhandel, geldt dat zij na afloop van het strafproces ook recht hebben op informatie over de uitvoering van een eventueel opgelegde vrijheidsstraf (bijvoorbeeld over het eerste verlof en vrijlating van de dader).

  • Slachtoffers hebben het recht om aan de rechter te vragen om de verdachte ook te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding.
  • Slachtoffers van mensenhandel hebben recht op gratis rechtsbijstand door een advocaat.
  • Gedurende het strafproces heeft het slachtoffer die de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, ter zitting recht op een tolk. Slachtoffers mogen het Openbaar Ministerie om een tolk vragen.
  • Slachtoffers van mensenhandel hebben tijdens de zitting spreekrecht of kunnen een schriftelijke slachtofferverklaring indienen.

Daarnaast is in de ‘Aanwijzing Mensenhandel’ opgenomen dat er sprake moet zijn van passende bescherming van de persoonlijke levenssfeer, veiligheid en gezondheid van het slachtoffer. Dit betekent dat indien dit in het belang van het slachtoffer is:

  • Ondervragingen zonder onnodige vertragingen plaatsvinden,
  • Het aantal ondervragingen beperkt blijft.
  • Vermeden moet worden dat ondervragingen worden herhaald.
  • Vermeden moet worden dat visueel contact plaatsvindt tussen slachtoffer en verdachte.
  • Vermeden moet worden dat het slachtoffer als getuige moet optreden tijdens een openbare zitting en dat nodeloos vragen over het privéleven worden gesteld.

Voor meer informatie over de rechten voor slachtoffers zie ook het onderwerp Slachtofferbeleid op de website van de Rijksoverheid.