Juridische informatie: veelgestelde vragen (2)

Op welke voorzieningen kan een minderjarig slachtoffer van mensenhandel gedurende het strafproces aanspraak maken?

In de 'Aanwijzing Mensenhandel' is opgenomen dat minderjarige slachtoffers tijdens het strafrechtelijk onderzoek extra moeten worden beschermd. Voor hen geldt daarom, naast de reguliere voorzieningen, het volgende:

  • Indien mogelijk wordt het minderjarige slachtoffer steeds door dezelfde personen ondervraagd.
  • Indien mogelijk vindt de ondervraging plaats in een daarvoor ontworpen of aangepaste ruimte.
  • Het slachtoffer mag zich tijdens de ondervraging laten vergezellen door een vertegenwoordiger of een volwassene naar keuze (behoudens uitzonderingen).
  • Indien mogelijk, worden er video-opnamen gemaakt van de ondervraging van het minderjarige slachtoffer of de minderjarige getuige, die als bewijs kunnen worden gebruikt in de strafprocedure.

In de ‘Aanwijzing mensenhandel’ is ook opgenomen dat vergelijkbare maatregelen worden overwogen wanneer het slachtoffers met specifieke behoeften betreft, met name waar deze voortkomen uit zwangerschap, gezondheidstoestand, handicap, geestesstoornis of psychische aandoening, of waar die het gevolg zijn van ernstige vormen van psychisch, fysiek of seksueel geweld die zij hebben ondergaan.