Internationaal: veelgestelde vragen (2)

Hoe luidt de wet- en regelgeving m.b.t. mensenhandel in het buitenland?

CoMensha heeft contacten met hulpverlenende instanties in diverse landen. Neem voor meer informatie contact op met CoMensha.