Internationaal: veelgestelde vragen (1)

Ik heb contact met een slachtoffer mensenhandel die zich in het buitenland bevindt. Met wie kan het slachtoffer contact opnemen voor informatie en/of hulp?

CoMensha heeft contacten met hulpverlenende instanties in diverse landen. Neem voor meer informatie contact op met CoMensha.