Algemene informatie: veelgestelde vragen (3)

De partner van mijn cliënt dwingt mijn cliënt tot seksuele handelingen. Betreft dit mensenhandel of huiselijk geweld?

Dat is afhankelijk van verschillende factoren. U kunt contact opnemen met CoMensha om de situatie voor te leggen.

Om van de B8/3 procedure gebruik te kunnen maken is een intakegesprek met politie noodzakelijk. Ook cliënten zonder geldige verblijfsdocumenten kunnen dit intakegesprek aangaan. Mocht uit het gesprek blijken dat er geen sprake is van mensenhandel mag de cliënt het politiebureau gewoon verlaten.

Voor cliënten met een afhankelijke verblijfstatus die met huiselijk geweld te maken hebben, bestaat een andere regeling; de zogenaamde B8/2 procedure uit de Vreemdelingencirculaire 2000, gericht op eergerelateerd en huiselijk geweld.