Algemene informatie: veelgestelde vragen (1)

Wat zijn de rechten van slachtoffers in Nederland bij wie de uitbuiting in het buitenland plaats heeft gevonden?

Slachtoffers die in het buitenland zijn uitgebuit, komen ook in aanmerking voor de B8/3 procedure uit de Vreemdelingencirculaire 2000, gericht op slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel. De meeste slachtoffers kunnen gebruik maken van deze procedure na het doen van aangifte, en hoeven dus niet terug naar het land van uitbuiting om daar aangifte te doen. De B8/3 procedure geeft recht op voorzieningen en daarmee toegang tot opvang en ondersteuning voor de duur van het politieonderzoek. Het onderzoek naar de verdachte wordt door opsporingsdiensten in Nederland overgedragen naar opsporingsdiensten in het land waar de uitbuiting heeft plaatsgevonden. Vaak volgt hierop een sepot, wat het einde van de B8/3 procedure betekent.