Gedwongen bedelen of stelen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Word je gedwongen te bedelen of te stelen?

Uitbuiting door gedwongen bedelen of stelen

Iemand dwingen tot crimineel gedrag of tot bedelarij is een vorm van mensenhandel. Vandaar dat het van belang is alert te zijn op mogelijke dwang bij bedelen en criminele activiteiten.

Het gedwongen bedelen of stelen door kinderen of volwassenen is een relatief onbekende vorm van uitbuiting. Het gaat dan bijvoorbeeld om zakkenrollerij, winkeldiefstal of geld weggrissen van mensen bij een geldautomaat. De buit gaat daarbij naar de uitbuiter, iemand die macht heeft over het slachtoffer, bijvoorbeeld omdat hij diens paspoort bezit of op een andere manier druk kan uitoefenen.

Je bent mogelijk slachtoffer van dit type uitbuiting als je wordt gedwongen:

  • mensen te beroven of hun zakken te rollen, en vervolgens de buit moet afstaan
  • te bedelen, en vervolgens de buit moet afstaan
  • in te breken en/of te stelen, en vervolgens de buit moet afstaan.

Informatie voor potentiële slachtoffers

Is er sprake van acuut gevaar?

Bel dan het noodnummer: 112

Heb je opvang nodig?

Bel CoMensha : +31 33 448 11 86 of ga naar www.mensenhandel.nl

Wil je je situatie bespreken?

Bel CoMensha: +31 33 448 11 86 of ga naar www.hoenuverder.info

of neem contact op met FairWork, www.fairwork.nu / info@fairwork.nu, +31 20 760 08 09