Humanitas Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel (ESSM)

Het ESSM is er voor mensen van alle leeftijden, die een vraag hebben of hulp en ondersteuning wensen op het gebied van seksualiteit, sekswerk of mensenhandel.

Het ESSM biedt verschillende diensten en producten zoals:

 • Prostitutie Maatschappelijk Werk

 • Opvangvoorzieningen De Lucia, De Tosca en De Xarah voor slachtoffers mensenhandel

 • Informatiecentrum voor en door sekswerkers Door2Door

 • Voorlichtings- en trainingsaanbod, zowel voor cliënten als professionals

Prostitutie Maatschappelijk Werk en Zorgcoördinatie

Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) van het ESSM biedt hulp aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel in Rotterdam. PMW ondersteunt mannen, vrouwen en transgenders. PMW is het meldpunt voor jeugdprostitutie en mensenhandel, biedt maatschappelijk werk aan sekswerkers (ook zonder verblijfsvergunning), is zorgcoördinator voor slachtoffers van mensenhandel in de regio Rijnmond en biedt een uitstapprogramma aan voor sekswerkers.

Opvangvoorzieningen De Lucia, De Tosca en De Xarah voor slachtoffers mensenhandel

 • De Categorale Opvang voor Slachtoffers van mensenhandel De Lucia biedt opvang en hulpverlening aan buitenlandse vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen. Het is een crisisopvang gedurende de bedenktijd (B8.3)
 • De Tosca is een opvang voor meerderjarige vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel die woonachtig, werkzaam of aangetroffen zijn in de regio Rijnmond. Het is een crisisopvang voor 2 maanden.
 • De Xarah is een voorziening voor taakstellingswoningen die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld.

Wat kan Humanitas ESSM betekenen?

Het ESSM biedt psychosociale en praktische hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Cliënten worden toegeleid naar medische zorg en juridische ondersteuning. Tevens kunnen cliënten gebruik maken van het uitstapprogramma waarbij zij ondersteuning krijgen bij het zoeken van scholing (een beroepsgerichte opleiding of taalles), stage of (vrijwilligers) werk. Om uit het isolement te komen kunnen slachtoffers gekoppeld worden aan een maatje. Het ESSM regelt ook de noodplaatsingen van slachtoffers van mensenhandel uit de regio Rijnmond in de Rotterdamse opvangvoorzieningen. Het ESSM biedt ten slotte ook een preventief traject aan voor jongeren die risico lopen om slachtoffer te worden. Het ESSM biedt hulpverlening en crisisopvang voor slachtoffers van mensenhandel

Hoe kan ik in contact komen met het Humanitas ESSM?

U kunt telefonisch contact opnemen met het ESSM via 010-2365212 of per e-mail via pmw@stichtinghumanitas.nl. Kijk voor meer informatie over Humanitas ESSM op www.humanitaspmw.org.

Dienstenaanbod Humanitas ESSM

 • Psychosociale ondersteuning

 • Praktische hulpverlening

 • Informatie over schadevergoeding

 • Ondersteuning bij terugkeer naar land van herkomst

 • Ondersteuning bij verblijf in Nederland

 • Ambulante hulpverlening

 • Ondersteuning bij het uitstappen uit het sekswerk

 • Zorgcoördinatie

 • Trainen van professionals

 • Voorlichten van kwetsbare groepen

 • Crisisopvang

 • Transitieondersteuning