Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg

Bij de gemeente Tilburg is de zorgcoördinatie ondergebracht voor slachtoffers van mensenhandel uit de gemeente Tilburg.

Wat kan de coördinator Mensenhandel van de Gemeente Tilburg betekenen?

De zorgcoördinator Mensenhandel van de gemeente Tilburg coördineert het hulpverleningstraject voor slachtoffers mensenhandel uit gemeente Tilburg.

Hoe kan ik in contact komen met de coördinator Mensenhandel van de Gemeente Tilburg?

U kunt in contact komen met de zorgcoördinator Mensenhandel via het telefoonnummer 013 - 751 67 50 of via het emailadres mensenhandel@tilburg.nl

De zorgcoördinatie bestaat uit:

  • Het optimaliseren van het zorg- en ondersteuningsaanbod in de regio
  • De coördinatie van de hulpverlening per (mogelijk) slachtoffer
  • Rapportage en terugkoppeling aan CoMensha
  • Verstrekken van advies en informatie aan professionals
  • Het bevorderen van “awareness” in de maatschappij
  • Verstrekken van advies en informatie aan de cliënten