Gemeente Helmond en Regio Peelland

Gemeente Helmond en Regio Peelland

De coördinator Mensenhandel van de gemeente Helmond coördineert het hulpverleningstraject voor slachtoffers mensenhandel uit gemeente Helmond en de regio Peelland.

Wat kan de coördinator Mensenhandel van de Gemeente Helmond betekenen?

De coördinator Mensenhandel is procesregisseur bijzondere groepen binnen het sociaal domein. Ze coördineert het aannemen en inventariseren van de hulpvraag en het opstarten van het hulpverleningstraject van slachtoffers. Hierin werkt ze samen met een team van maatschappelijk werkers, bemoeizorgmedewerkers, Veilig Thuis en andere ketenpartners uit het veld.

Daarnaast legt ze verbinding tussen zorg en veiligheid en lopen er in de regio projecten op het gebied van preventie.

Hoe kan ik in contact komen met de coördinator Mensenhandel van de Gemeente Helmond?

U kunt in contact komen met de contactpersonen mensenhandel via Veilig Thuis Zuid-Oost Brabant 0800 2000 (deze is 24/07 bereikbaar) of meldpuntmensenhandel@helmond.nl

Dienstenaanbod Gemeente Helmond

 • Juridische ondersteuning
 • Ondersteuning bij het doen van aangifte
 • Psychische ondersteuning
 • Opvang
 • Informatie over schadevergoeding
 • Financiële ondersteuning
 • Ondersteuning bij terugkeer naar land van herkomst
 • Ondersteuning bij verblijf in Nederland
 • Ambulante hulpverlening
 • Ondersteuning bij het vinden van woonruimte
 • Sociale & Praktische ondersteuning
 • Zorgcoördinatie