Blijf Groep Almere

Blijf Groep Almere

Blijf Groep Almere stopt huiselijk geweld en uitbuiting in afhankelijkheidsrelaties. De zorgcoördinator zet zich in voor slachtoffers mensenhandel in de provincie Flevoland.

Wat kan Blijf Groep Almere betekenen?

Het doel van Blijf Groep is het stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in afhankelijkheidsrelaties. Onze medewerkers gaan onveilige situaties niet uit de weg. Wij staan voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en met lef.

Wij bieden, coördineren en organiseren directe hulp op maat: Ambulante hulp en opvang aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties; zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel voor de regio Flevoland en opvang voor slachtoffers mensenhandel met multiproblem-problematiek.

Hoe kan ik in contact komen met Blijf Groep Almere?

De zorgcoördinator voor provincie Flevoland is ondergebracht bij Blijf Groep Almere. De zorgcoördinator Radha Fagoe is telefonisch bereikbaar via 06-31653280 of via emailadres: zocomensenhandelflevoland@blijfgroep.nl of r.fagoe@blijfgroep.nl

Kijk voor meer informatie over Blijf Groep op www.blijfgroep.nl

Dienstenaanbod Zorgcoördinator Blijf Groep Almere

De zorgcoördinator behartigt de belangen van slachtoffers van mensenhandel en leidt slachtoffers naar de juiste organisatie.

Ook organiseert de zorgcoördinator een samenhangend hulp-/ en ondersteuningsaanbod voor slachtoffers van mensenhandel die in de provincie Flevoland verblijven Hierbij kan gedacht worden aan onderstaande onderwerpen.

 • Juridische ondersteuning

 • Medische ondersteuning

 • Psychische ondersteuning

 • Opvang

 • Informatie over schadevergoeding

 • Financiële ondersteuning

 • Ondersteuning bij terugkeer naar land van herkomst

 • Ondersteuning bij verblijf in Nederland

 • Ambulante hulpverlening

 • Ondersteuning bij het vinden van woonruimte

 • Sociale & Praktische ondersteuning

 • Zorgcoördinatie