Veilig Thuis Brabant-Noordoost

Veilig Thuis is de contactorganisatie voor CoMensha om meldingen te doen wanneer er slachtoffers van mensenhandel geplaatst worden of hulp zoeken in het werkgebied van Veilig Thuis Brabant-Noordoost. Dit werkgebied omvat 18 gemeenten.

Veilig Thuis is tevens de contactorganisatie voor het team mensenhandel van de politie Brabant-Noordoost voor het uitzetten van hulpverlening. Alle slachtoffers van mensenhandel, zowel slachtoffers van seksuele als overige uitbuiting, behoren tot de doelgroep van Veilig Thuis.

Wat kan Veilig Thuis Brabant-Noordoost betekenen?

Veilig Thuis neemt de vraag aan en neemt indien noodzakelijk contact op met de betrokkenen.
Ze brengen in kaart wat er bekend is, welke hulp er nodig is en zet de hulpverlening uit naar samenwerkingspartners. Met de opvangvoorzieningen in de regio zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Veilig Thuis heeft een netwerkoverleg met ketenpartners die betrokken zijn bij slachtoffers mensenhandel (o.a. SMO, maatschappelijke opvang ’s-Hertogenbosch e.o., Verdihuis Oss, maatschappelijk werk, politie, GGD, Slachtofferhulp Nederland, advocatuur).

Hoe kan ik in contact komen met Veilig Thuis Brabant-Noordoost?

Veilig Thuis Brabant-Noordoost is telefonisch bereikbaar via 073 – 68 71 275. Het landelijk nummer van Veilig Thuis is 0800 – 2000. Kijk voor meer informatie over Veilig Thuis op www.vooreenveiligthuis.nl.

Dienstenaanbod Veilig Thuis Brabant-Noordoost

  • Zorgcoördinatie