Stichting Nidos

Stichting Nidos richt zich op alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Voor kinderen die zonder ouder(s) in Nederland asiel aanvragen voorziet Nidos door tijdelijke voogdij in het gezag. Ook voert Nidos de kinderbeschermingsmaatregel Ondertoezichtstelling uit wanneer het om kinderen uit vluchtelinggezinnen gaat.

Wat kan Nidos betekenen?

Binnen de categorie alleenstaande minderjarige asielzoekers bevinden zich (potentiële) slachtoffers mensenhandel. Samen met de Vreemdelingenpolitie en de IND gaat Nidos bij binnenkomst in Nederland direct na of de alleenstaande minderjarige asielzoeker slachtoffer is van mensenhandel of risico loopt om slachtoffer te worden. Als dat het geval is, zorgt Nidos voor plaatsing in de Beschermde Opvang (uitgevoerd door Coa en Jade). Indien nodig regelt Nidos behandeling voor psycho trauma’s. Binnen de Beschermde Opvang heeft Nidos een specifieke methodiek ontwikkeld samen met het Coa en Jade.

Hoe kan ik contact komen met Nidos?

Als je een vraag of opmerking hebt of je bent op zoek naar informatie, dan kun je contact opnemen met je eigen voogd. Kun je je eigen voogd niet bereiken en is het dringend, dan kun je contact opnemen met het regiokantoor waar jouw voogd werkt.

Heb je een algemene vraag aan Nidos, dan kun je contact opnemen met het hoofdkantoor in Utrecht:

Stichting Nidos

Postbus 13021

3507 LA Utrecht


Telefoonnummer: 0885011200

e-mail: directie@nidos.nl

Dienstenaanbod Stichting Nidos

  • Psychische ondersteuning
  • Opvang
  • Financiële ondersteuning
  • Ondersteuning bij het zoeken naar een baan/dagbesteding
  • Ondersteuning voor kinderen/opvoedkundige ondersteuning