Stichting Hulp en Opvang Prostitutie (SHOP)

Shop is een Haagse organisatie die diverse vormen van hulp en dienstverlening aanbiedt aan slachtoffers van mensenhandel, sekswerkers en ex-sekswerkers en overige betrokkenen ongeacht leeftijd, nationaliteit, sekse of religie.

Wat kan SHOP betekenen?

SHOP is verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie voor slachtoffers mensenhandel in de regio Haaglanden en Hollands Midden. Ook biedt SHOP in de regio Haaglanden zorgcoördinatie aan voor slachtoffers van mensenhandel en jeugdprostitutie die jonger zijn dan 18 jaar. Er is een informatiepunt voor prostitutie en mensenhandel specifiek voor deze groep, voor jongeren, ouders en professionals: SHOP Jeugd is de naam van dit punt.

SHOP biedt daarnaast hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel (zowel slachtoffers van seksuele uitbuiting als slachtoffers van uitbuiting in de overige arbeidssectoren).De hulpverlening is gericht op psychosociale ondersteuning, huisvesting, werk en/of opleiding etc. Indien nodig kunnen de medewerkers van SHOP doorverwijzen naar organisaties voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. Ook biedt SHOP hulpverlening bij het strafrechtelijk en verblijfsrechtelijke traject. Naast de ambulante hulpverlening beschikt SHOP over 4 noodbedden voor vrouwen die slachtoffers zijn van mensenhandel.

Hoe kan ik in contact komen met SHOP?

Ga naar www.shop-denhaag.nl voor meer informatie over SHOP of neem contact op via telefoonnummer 070- 361 47 47.

Slachtoffers mensenhandel kunnen worden aangemeld voor zorgcoördinatie en hulpverlening bij de zorgcoördinator via 06-14 00 74 38.


Contactpersoon voor SHOP Jeugd waar ook de zorgcoördinatie voor slachtoffers die jonger zijn dat 18 jaar is Nicole Harms (06-43 87 93 09). Het telefoonnummer van SHOP Jeugd is : 06-10 04 49 44 en de website www.shop-jeugd-denhaag.nl.

Dienstenaanbod SHOP

 • Juridische ondersteuning

 • Opvang

 • Informatie over schadevergoeding

 • Ondersteuning bij terugkeer naar land van herkomst

 • Ondersteuning bij verblijf in Nederland

 • Ambulante hulpverlening

 • Ondersteuning bij het vinden van woonruimte

 • Ondersteuning bij het zoeken naar een baan/dagbesteding

 • Sociale & Praktische ondersteuning

 • Ondersteuning voor kinderen/opvoedkundige ondersteuning

 • Vereniging met familie

 • Voorlichtingen & trainingen