Spirit

Spirit Specifieq is gendersensitieve jeugdhulp voor jongens en meisjes op het gebied van seksualiteit, identiteit, weerbaarheid en uitbuiting. Van eenvoudige vragen tot ingewikkelde en zorgelijke problemen. Met onze preventieve activiteiten proberen we te voorkomen dat lichte problemen zwaar worden. We bieden lichte tot intensieve hulp thuis. Waar nodig bieden we specialistische hulp op woon- en behandelplekken van Spirit. We sluiten aan bij de vragen van meisjes en jongens, ouders en professionals over gendersensitieve thema’s. Soms ontbreekt het aan de probleembesef en de wil om te veranderen. We houden vast, tot we stappen kunnen zetten naar verandering.

De missie van Spirit Specifieq is dat alle jongens en meisjes zich gezond kunnen ontwikkelen op het gebied van liefde, relaties, grenzen en seksualiteit – vrij van dwang, misbruik en uitbuiting. De kwetsbare meisjes en jongens bij Spirit Specifieq lopen een groter risico op problemen in hun seksuele ontwikkeling. Ze hebben vaak psychosociale- en psychische problemen en zijn belast met een geschiedenis van falen, verwaarlozing, geweld, trauma en verlies. De aard van deze problemen vraagt om een gendersensitieve aanpak.

Het belangrijkste doel van onze gendersensitieve jeugdhulp is dat jongens en meisjes veilige, gezonde keuzes maken en weerbaar zijn in hun sociale leven, in relaties en op het gebied van seksualiteit. Ze worden niet, of niet opnieuw, dader of slachtoffer van seksueel geweld en uitbuiting.

Wat kan Spirit betekenen?

Jongens en meisjes die te maken hebben met seksespecifieke problematiek, of die te maken hebben (gehad) met mensenhandel, krijgen begeleiding en/of worden opgevangen in een crisiscentrum voor meisjes of op andere specialistische woonvormen. Daarnaast kunnen jongeren, ouders en professionals terecht voor voorlichting, ambulante hulp en consultatie bij Qpido, het centrum voor seksuele weerbaarheid. Kijk voor meer informatie op www.spirit.nl/specifieq en www.qpido.nl

Op een rijtje:

 • Voorlichting op scholen voor leerlingen, leerkrachten, docenten en ouders

 • Voorlichting en trainingen voor professionals

 • Advies en consult aan jongens meisjes, ouders en professionals

 • Hulpverlening voor jongens en meisjes en waar nodig behandeling

 • Woonvormen voor meisjes: seksespecifieke crisisopvang en verblijf in seksespecifieke (gesloten) behandelgroepen

Hoe kan ik in contact komen met Spirit?

Algemene vragen over Spirit Specifieq of vragen over seksuele weerbaarheid, voorlichting en training, consulten en hulpverlening? Neem contact op met Qpido:

info@qpido.nl

06 – 29 33 80 64

Vragen over gendersensitieve woon- en behandelplekken bij Spirit? Neem contact op met het Servicepunt:

aanmeldingen@spirit.nl

020 – 540 04 40

Dienstenaanbod Spirit

 • Opvang
 • Ambulante hulpverlening
 • Ondersteuning bij het vinden van woonruimte
 • Ondersteuning bij het zoeken naar een baan/dagbesteding
 • Sociale & Praktische ondersteuning
 • Ondersteuning voor kinderen/opvoedkundige ondersteuning