Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van mensenhandel die in Nederland ernstig fysiek of psychisch letsel hebben opgelopen en erkent daarmee het onrecht dat hun is aangedaan.

Wat kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven betekenen?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan een uitkering verstrekken van €1.000 tot €35.000. Een slachtoffer kan in aanmerking komen als in Nederland sprake is geweest van seksuele uitbuiting of het verwijderen van organen of als er sprake is van mensenhandel waarbij over een langere periode frequent fysiek geweld is gebruikt of hiermee is gedreigd. Bij andere gevallen van uitbuiting moet de ernst van het letsel medisch aangetoond worden.

Hoe kan ik in contact komen met het Schadefonds Geweldsmisdrijven?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is telefonisch te bereiken op
070 414 20 00.

Voor meer informatie zie: https://schadefonds.nl/.

Dienstenaanbod Schadefonds Geweldsmisdrijven

  • Informatie over schadevergoeding
  • Financiële ondersteuning