Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand regelt de gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland. Ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand, de Wet schuldsanering natuurlijk personen en de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Wat kan de Raad voor Rechtsbijstand betekenen?

De Raad voor Rechtsbijstand verleent zelf geen rechtsbijstand aan slachtoffers. Advies hierover kan aangevraagd worden bij het Juridisch Loket of FairWork, die zich speciaal toelegt op slachtoffers van mensenhandel en over netwerkkennis beschikt. Als het nodig is, kan er gesubsidieerde rechtsbijstand worden verleend door gespecialiseerde advocaten die zich bij de Raad voor Rechtsbijstand lieten inschrijven. Een toegevoegde advocaat kan zo nodig op kosten van de Raad voor Rechtsbijstand een tolk of vertaler inschakelen. De Raad heeft hiervoor contracten gesloten met tolk- en vertaaldiensten.

Hoe kan ik in contact komen met de Raad voor Rechtsbijstand?

Op www.rechtsbijstand.nl kunt u meer informatie vinden over de Raad voor Rechtsbijstand.

Dienstenaanbod Raad voor de Rechtsbijstand

  • Juridische ondersteuning (van het slachtoffer)