Openbaar Ministerie (OM)

Het Openbaar Ministerie (OM) is in Nederland nauw betrokken bij de opsporing van mensenhandel en is verantwoordelijk voor de vervolging van mensenhandelaren. Het OM pakt samen met de politie, andere opsporingsdiensten (zoals de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Koninklijke Marechaussee (KMar), gemeenten en andere relevante partners uit binnen én buitenland mensenhandel op een integrale wijze aan.

Wat kan het OM betekenen?

Naast de vervolging van daders, neemt slachtofferzorg een centrale plaats in bij de integrale aanpak van mensenhandel. Het OM ondersteunt op professionele wijze vanuit zijn taakopvatting het slachtoffer in het uitoefenen van zijn rechten tijdens de strafprocedure door te informeren, adviseren en begeleiden. Dat doet het OM door bijvoorbeeld:

  • Informatie te verstrekken over het verloop van de zaak waarbij het slachtoffer betrokken is;
  • In zware zaken een zaakcoƶrdinator aan te wijzen als vast aanspreekpunt voor het slachtoffer;
  • Te ondersteunen bij het spreekrecht van het slachtoffer;
  • Slachtoffergesprekken aan te bieden met de officier van justitie en/of advocaat-generaal;
  • Het toevoegen van een tolk ten behoeve van het slachtoffer;
  • Kennis te nemen van processtukken en het vervolgens te controleren en voegen aan het dossier;
  • Te verwijzen naar de juiste instanties

Hoe kan ik in contact komen met het OM?

Het OM is op verschillende manieren te bereiken (zie https://www.om.nl/contact/). Het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie is bereikbaar op 088-6991100.

Dienstenaanbod Openbaar Ministerie

  • Juridische ondersteuning
  • Ondersteuning m.b.t. opsporing, aangifte en vervolging
  • Informatie over schadevergoeding