Moviera

Moviera is het expertisecentrum (huiselijk) geweld binnen afhankelijkheidsrelaties in Utrecht en Gelderland. Moviera biedt zowel opvang als ambulante trajecten aan. Daarnaast vervult Moviera de zorgcoördinatie functie in de provincies Utrecht en Gelderland.

Wat kan Moviera betekenen?

Moviera biedt ambulante begeleiding en opvang voor mannelijke en vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel uit binnen- en buitenland (in de regio’s Utrecht en Gelderland). Opvang van mannelijke slachtoffers vindt plaats in de regio Utrecht. Moviera biedt ook zorgcoördinatie in deze regio's.

In de regio Noord-Oost Gelderland en de Achterhoek verzorgt MEE de zorgcoördinatie voor Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting onder de 23. De zorgcoördinatie voor alle andere (vermoedelijke) slachtoffers, niet-Nederlandse, 23+ jarigen en slachtoffers van uitbuiting buiten de seksindustrie, vallen onder de zorgcoördinatie van Moviera.

Dit bestaat uit:

 • Het optimaliseren van het zorg- en ondersteuningsaanbod in de regio
 • De coördinatie van de hulpverlening per (mogelijk) slachtoffer
 • Rapportage en terugkoppeling aan CoMensha
 • Verstrekken van advies en informatie aan professionals
 • Voorlichting en advies binnen Moviera
 • Informatievoorziening aan de cliënten

Hoe kan ik in contact komen met Moviera?

U kunt telefonisch contact opnemen met Moviera via het centrale telefoonnummer voor beide regio’s: 088-374 47 44 of via e-mail op teamzm@moviera.nl. Voor meer informatie over Moviera kunt u de website bezoeken: www.moviera.nl.

Dienstenaanbod Moviera

 • Psychische ondersteuning
 • Opvang
 • Informatie over schadevergoeding
 • Ondersteuning bij terugkeer naar land van herkomst
 • Ondersteuning bij verblijf in Nederland
 • Ambulante hulpverlening
 • Ondersteuning bij het zoeken naar een baan/dagbesteding
 • Sociale & Praktische ondersteuning
 • Ondersteuning voor kinderen/opvoedkundige ondersteuning
 • Zorgcoördinatie mensenhandel