Maatschappelijke Opvang regio 's-Hertogenbosch

De Maatschappelijke Opvang biedt ondersteuning aan slachtoffers van binnenlandse en buitenlandse mensenhandel in de vorm van opvang en begeleiding.

Wat kan Maatschappelijke Opvang regio ‘s Hertogenbosch betekenen?

De Maatschappelijke Opvang is gespecialiseerd in opvang en begeleiding van mensen met complexe problematiek, die dak-/thuisloos zijn of met relationeel geweld te maken hebben. Binnen de Vrouwenopvang vangt de Maatschappelijke Opvang binnenlandse en buitenlandse slachtoffers van mensenhandel op. Daarnaast bieden wij ambulante ondersteuning in de regio.
We kijken naar de mens in zijn of haar unieke situatie en stellen samen doelen op. Door middel van onze professionele en integrale aanpak begeleiden we mensen naar een zo zelfstandig mogelijk leven. We geloven in leren en ontwikkelen ter versterking van de positie van de medemens in de samenleving. De relatie tussen de cliënt en de professional is altijd gebaseerd op wederzijds respect en we vertrouwen daarbij op de eigen kracht, de talenten en de mogelijkheden van mensen.
De Maatschappelijke Opvang regio ’s-Hertogenbosch heeft goede werkafspraken met verschillende instanties met betrekking tot medische-, juridische- en psychische ondersteuning.

Hoe kan ik in contact komen met Maatschappelijke Opvang regio ‘s Hertogenbosch?

Voor informatie, advies en aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Maatschappelijke Opvang regio ’s-Hertogenbosch via 073-613 92 25. U kunt ook per email contact opnemen via meldpunt@modenbosch.nl. Op www.modenbosch.nl kunt u meer informatie vinden.

Dienstenaanbod Maatschappelijke Opvang regio ‘s Hertogenbosch

  • Opvang
  • Ondersteuning bij verblijf in Nederland
  • Ondersteuning bij terugkeer naar land van herkomst
  • Ambulante hulpverlening
  • Ondersteuning bij het vinden van woonruimte
  • Financiële ondersteuning
  • Ondersteuning bij het zoeken naar een baan/dagbesteding
  • Sociale & Praktische ondersteuning
  • Ondersteuning voor kinderen/opvoedkundige ondersteuning