MEE

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. MEE onafhankelijk en staat naast de cliënt. Ze helpen de eigen kracht van de cliënt te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. De kennis en ervaring zetten ze in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

Wat kan MEE betekenen?

Voor slachtoffers van mensenhandel betekent dit dat MEE ondersteuning biedt bij alles wat nodig is om weer op de rit te komen en de ervaringen een plek te kunnen geven. Ook in de preventieve sfeer biedt MEE hulpmiddelen om de risico’s dat deze kwetsbare groep slachtoffer wordt van mensenhandel te verminderen. Daarnaast biedt MEE diverse cursussen en trainingen aan met als doel de cliënt sociaal vaardiger en weerbaarder te maken.

Hoe kan ik in contact komen met MEE?

MEE is telefonisch bereikbaar via 0900 999 88 88. Voor dit telefoonnummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten. Op www.mee.nl kunt u meer informatie vinden over MEE.

Dienstenaanbod MEE

  • Psychische ondersteuning
  • Opvang
  • Informatie over schadevergoeding
  • Financiële ondersteuning
  • Ambulante hulpverlening
  • Ondersteuning bij het zoeken naar een baan/dagbesteding
  • Sociale & Praktische ondersteuning
  • Ondersteuning voor kinderen/opvoedkundige ondersteuning