Lumens

Lumens biedt zorgcoördinatie aan slachtoffers van mensenhandel, nationaal en internationaal in de regio Eindhoven. Dit kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Specifiek is Lumens daarnaast gespecialiseerd in jongensprostitutie. In Eindhoven en de 21 randgemeenten zijn twee zorgcoördinatoren mensenhandel aangesteld.

Wat kan Lumens betekenen?

De zorgcoördinatie bestaat uit:

  • Het optimaliseren van het zorg- en ondersteuningsaanbod in de regio
  • De coördinatie van de hulpverlening per (mogelijk) slachtoffer
  • Rapportage en terugkoppeling aan CoMensha
  • Verstrekken van advies en informatie aan professionals
  • Het bevorderen van “awereness” in de maatschappij
  • Verstrekken van advies en informatie aan de cliënten
  • Specifieke aandacht voor en onderzoek naar jongensprostitutie.

Hoe kan ik in contact komen met Lumens?

Postbus 2077 | 5600 CB Eindhoven

Bezoekadres: Don Boscostraat 4 | 5611 KW Eindhoven

E-mail: zorgcoordinatie-mensenhandel@lumenswerkt.nl | Telefoon: (040) 219 3388

www.expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl

Dienstenaanbod Lumens

  • Zorgcoördinatie