Koninklijke Marechaussee (KMar)

De Koninklijke Marechaussee is een politiekorps met militaire status. De Kmar treedt onder andere op als grenspolitie. Vanuit deze taak komt de Kmar voornamelijk slachtoffers van grensoverschrijdende mensenhandel tegen, maar zij kan ook ingrijpen wanneer zij andere vormen van mensenhandel vermoedt.

Wat kan de KMar betekenen?

Signalen die de Kmar oppikt worden waar mogelijk meteen opgevolgd (de personen worden bijvoorbeeld aangehouden) en altijd gedeeld met het Expertise Centrum Mensenhandel en Mensensmokkel voor verdere analyse. Ook verwijst de Kmar het slachtoffer door naar Comensha voor plaatsing in de opvang. De afdeling begeleidingen (BG) binnen de brigade Vreemdelingenzaken van het District Schiphol houdt zich bezig met de terugkeer van vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben naar hun land van herkomst, hieronder kunnen ook slachtoffers mensenhandel vallen.

Hoe kan ik in contact komen met de KMar?

Het Klant Contact Centrum is bereikbaar op 0800-1814.

Dienstenaanbod KMar

  • Ondersteuning m.b.t. opsporing, aangifte en vervolging
  • Ondersteuning bij terugkeer naar land van herkomst