Internationale Organisatie voor Migratie

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) faciliteert de vrijwillige terugkeer van migranten en ondersteunt hen bij hun duurzame herintegratie in het land van herkomst. IOM geeft extra begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) of ex-alleenstaande minderjarige asielzoekers (ex-ama's), aan migranten met gezondheidsproblemen en slachtoffers van mensenhandel.

Wat kan de Internationale Organisatie voor Migratie betekenen?

IOM geeft advies en informatie over terugkeer, regelt de reis en betaalt de kosten en assisteert bij het verkrijgen van reisdocumenten. Daarnaast kunnen slachtoffers in veel gevallen financiële ondersteuning of ondersteuning in natura krijgen bij hun herintegratie in het land van herkomst.

IOM richt zich met name op de ondersteuning van vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel die afkomstig zijn uit de niet Westerse landen en de Europese lidstaten die na 1 mei 2004 zijn toegetreden: Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. De kwetsbare positie van deze groep, de betrokkenheid van politie en hulpverleningsinstanties en de angst voor represailles maken dat de terugkeer zorgvuldig moet worden voorbereid. Een goede afstemming tussen slachtoffer en hulpverlening aan de ene kant en IOM aan de andere kant is hierbij belangrijk.

Afhankelijk van de concrete hulpvraag en de voorzieningen in het land van herkomst, kan IOM individuele bemiddeling bieden. Hierbij kan het gaan om extra begeleiding, om tijdelijke opvang en om hulp bij de herintegratie in het land van herkomst. Deze extra ondersteuning wordt alleen aangeboden wanneer het slachtoffer dit zelf wenst.

Hoe kan ik in contact komen met de Internationale Organisatie voor Migratie?

U kunt het IOM telefonisch bereiken via 088-7464466. Voor meer informatie over het IOM kunt u kijken op www.iom-nederland.nl.

Dienstenaanbod Internationale Organisatie voor Migratie

  • Ondersteuning bij terugkeer naar land van herkomst
  • Praktische ondersteuning
  • Vereniging met familie