Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. De IND is daarom ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Verblijfsregeling Mensenhandel. Slachtoffers van mensenhandel kunnen op grond van deze regeling rechtmatig verblijf in Nederland krijgen. De IND heeft ook een belangrijke taak in het vroegtijdig onderkennen en doorgeleiden van signalen van mensenhandel naar opsporingsinstanties.

Wat kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst betekenen?

De IND informeert (vermoedelijke) slachtoffers over de mogelijkheden om aangifte van mensenhandel te doen en wat slachtoffers moeten doen om gebruik te kunnen maken van de Verblijfsregeling Mensenhandel. Voor slachtoffers en getuige-aangevers die gebruik maken van de Verblijfsregeling Mensenhandel verleent de IND het verblijfsrecht (uitstel van vertrek en/ of een verblijfsvergunning).

Zie voor meer informatie over de Verblijfsregeling Mensenhandel:

Hoe kan ik in contact komen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst?

De IND is telefonisch te bereiken via 088-043 04 30. U kunt de IND ook via e-mailformulier of Twitter bereiken. Voor meer informatie over de IND kunt u kijken op www.ind.nl of de themapagina Mensenhandel.

Dienstenaanbod Immigratie- en Naturalisatiedienst

  • Ondersteuning bij verblijf in Nederland