Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Iedere dag zet Horizon Jeugdzorg en Onderwijs zich in om de expertise om jeugdigen met complexe problemen en hun ouders te behandelen, begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij weer grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Dat zowel jeugdigen als hun ouders weten wat ze willen en weten wat zij moeten doen om daar te komen. Horizon faciliteert hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

Wat kan Horizon Jeugdzorg en Onderwijs betekenen?

Horizon onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en gezinnen met ernstige, complexe problemen. Dit gebeurt op meerdere locaties in Zuid-Holland en Gelderland. Kernelementen in het handelen van Horizon zijn verbinding maken, verantwoordelijkheid nemen, mensen aanspreken en verantwoordelijk maken voor hun eigen leven. Voor veel cliƫnten is een gedragsverandering nodig om weer grip te krijgen. Het vernieuwen van de gezagsverhoudingen is hier een wezenlijk onderdeel van. Dit is leidend in zowel het speciaal onderwijs als de jeugdzorg van Horizon.

Hoe kan ik in contact komen met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs?

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 010-285 47 29. U kunt ook per e-mail contact opnemen via ozo.jeugdzorg@horizon.eu. Op www.horizon.eu kunt u meer informatie vinden over Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.

Dienstenaanbod Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

  • Opvang
  • Ambulante hulpverlening
  • Ondersteuning bij het zoeken naar een baan/dagbesteding
  • Sociale & Praktische ondersteuning
  • Ondersteuning voor kinderen/opvoedkundige ondersteuning