Fier

Fier biedt ondersteuning aan slachtoffers van binnenlandse en internationale mensenhandel in de vorm van opvang, beschermd wonen, begeleiding en behandeling. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is een onderdeel van Fier en zet zich in tegen onrecht en uitbuiting en voor de positieverbetering van slachtoffers en de aanpak van mensenhandel. Het CKM informeert, opinieert en adviseert over mensenhandel. Eén van de projecten is Mensenhandelweb, een kennisdatabank met informatie over de juridische, maatschappelijke en gezondheidsaspecten van mensenhandel. Daarnaast biedt Fier ook zorgcoördinatie voor slachtoffers mensenhandel in de provincie Friesland.

Wat kan Fier betekenen?

Fier heeft verschillende opvangvoorzieningen en klinieken (GGZ) voor binnenlandse en buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Ook zijn er ambulante teams die slachtoffers van mensenhandel ambulant ondersteunen. Daarnaast biedt Fier intensieve behandeling en begeleiding aan in haar behandelcentrum (Psychotraumacentrum). Fier werkt vanuit een holistische, systeemgerichte benadering. De zorgprogramma’s van Fier zijn door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de VNG en GGZ Nederland erkend als landelijk gespecialiseerd aanbod.

De zorgcoördinatoren van Fier zijn verantwoordelijk voor de afstemming tussen het strafrechtelijke traject, verblijfsrechtelijk traject (voor buitenlandse slachtoffers) en het hulpverleningstraject in de provincie Friesland. Zij coördineren de zorg van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel en Nederlandse slachtoffers van mensenhandel. De zorgcoördinator functioneert als een spin-in-het-web, onderhoudt de contacten met betrokken organisaties en het slachtoffer zelf, stemt hierin af en komt op voor de belangen van het slachtoffer.

Hoe kan ik in contact komen met Fier?

Voor advies en aanmeldingen kunt u contact opnemen via 088-208 00 00 of via aanmeldingen@fier.nl. Fier is ook 24/7 bereikbaar via 088-208 00 00 voor alle vragen over uitbuitingssituaties door jongeren, slachtoffers, familie en omstanders en professionals.

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel kunt u per e-mail bereiken via info@ckm-fier.nl. De website van het CKM is www.ckm-fier.nl.

Dienstenaanbod Fier

 • Juridische ondersteuning
 • Medische ondersteuning
 • Psychische ondersteuning
 • Opvang
 • Informatie over schadevergoeding
 • Financiële ondersteuning
 • Ondersteuning bij terugkeer naar land van herkomst
 • Ondersteuning bij verblijf in Nederland
 • Ambulante hulpverlening
 • Ondersteuning bij het zoeken naar een baan/dagbesteding
 • Sociale & Praktische ondersteuning
 • Ondersteuning voor kinderen/opvoedkundige ondersteuning
 • Zorgcoördinatie