Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)

Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) verzamelt informatie, kennis en ervaring over mensensmokkel en mensenhandel. Hiermee ondersteunt het EMM opsporingsdiensten.

Het centrum is een samenwerkingsverband tussen de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), en de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat kan het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel betekenen?

Het EMM ontvangt vanuit vele verschillende organisaties signalen van mensenhandel, waaronder Inspectie- en opsporingsdiensten, Kamer van Koophandel, de IND en CoMensha.

Ook (internationale) signalen uit diverse andere kanalen ontvangt het EMM. Jaarlijks verzamelt het EMM ongeveer 4.000 signalen van mensenhandel. Een aantal van deze signalen wordt na analyse en aanvulling met de nodige informatie periodiek met aangesloten partners en de landelijk officier mensenhandel besproken. Trends op het gebied van mensenhandel bespreken ze ook tijdens dit overleg en indien nodig worden meldingen daarna doorgespeeld voor nader (opsporings)onderzoek.

Hoe kan ik in contact komen met het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel?

Het EMM kunt u telefonisch bereiken via 088 – 662 53 33 of per e-mail via emm@politie.nl.

Dienstenaanbod Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel

  • Ondersteuning m.b.t. opsporing, aangifte en vervolging