Equator Foundation

Equator Foundation richt zich op slachtoffers van mensenhandel met psychische en psychiatrische problemen. Er werkt een multidisciplinair behandelteam, met onder meer artsen, psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkenden en lichaamsgerichte therapeuten. De organisatie beschouwt diagnostiek en behandeling van slachtoffers van mensenhandel als één van haar kernactiviteiten en heeft hier jarenlange ervaring in. Omdat Equator veel mensen van buitenlandse herkomst behandelt, is er grote expertise over cross-culturele communicatie, onder andere via tolken. Equator voert de coördinatie over een landelijk project voor onderlinge afstemming van de diagnostiek en het behandelaanbod onder de verschillende organisaties die bij de doelgroep betrokken zijn.

Wat kan Equator Foundation betekenen?

Equator Foundation biedt advies en consultatie aan begeleiders en eventuele behandelaars. De organisatie biedt slachtoffers van mensenhandel met psychische en psychiatrische problematiek zorgvuldige diagnostiek. Daarnaast heeft Equator Foundation een specialistische behandeling van psychische klachten voor herstel en het voorkómen van herhaald slachtofferschap. De behandeling is individueel of groepsgewijs en kan zowel gericht zijn op de aanwezige klachten als op kwetsbare elementen in de persoonlijkheid. Bij (aanstaand) moederschap wordt standaard begeleiding georganiseerd. In de periode van de Categorale Opvang (de COSM) in Amsterdam biedt Equator preventieve activiteiten en uitgebreide diagnostiek. Dit leidt tot vaststelling van een psychologisch profiel, een eventuele diagnose en behandeladvies, en een inschatting van de noodzaak tot verdere begeleiding. Indien van toepassing vindt behandeling bij Equator plaats. Voor de COSM in Rotterdam wordt een vergelijkbaar aanbod opgestart.

Hoe kan ik in contact komen met Equator Foundation?

Equator Foundation is telefonisch te bereiken via 020 - 840 76 76. U kunt ook per e-mail contact opnemen via info@equatorfoundation.nl. Wilt u meer informatie lezen over Equator Foundation, kijk dan op www.equatorfoundation.nl.

Dienstenaanbod Equator Foundation

  • Medische ondersteuning
  • Psychische ondersteuning
  • Ambulante hulpverlening
  • Ondersteuning voor kinderen/opvoedkundige ondersteuning