De Wende

Stichting Wende zet zich in voor mensen die te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties, zowel mannen als vrouwen als hun kinderen. Stichting Wende biedt integrale hulp aan alle betrokkenen. Het gaat hierbij zowel om mensen met een relatief lichte hulpvraag die bij ambulante hulp gebaat zijn, als om mensen die acuut hun huis moeten verlaten en opvang nodig hebben; zo nodig op een geheim adres. Vaak is sprake van complexe problematiek en daarom een complexe hulpvraag.

Wat kan de Wende betekenen?

Stichting Wende biedt hulp en opvang aan iedereen die betrokken is bij huiselijk geweld of in de problemen is geraakt. Iedere vorm van geweld binnen een relatie valt onder de noemer huiselijk geweld. Dit kan lichamelijk geweld zijn, maar ook geestelijk of seksueel geweld. Denk hierbij onder andere aan: slaan, vernederen, bedreigen, uitschelden of iemand dwingen tot seks.

Hoe kan ik in contact komen met de Wende?

De Wende is telefonisch bereikbaar via 070 - 3925774. Op www.stichtingwende.nl kunt u meer informatie vinden over de Wende.

Dienstenaanbod de Wende

  • Juridische ondersteuning
  • Opvang
  • Ondersteuning bij verblijf in Nederland
  • Ondersteuning bij het vinden van woonruimte
  • Ondersteuning bij het zoeken naar een baan/dagbesteding
  • Sociale & Praktische ondersteuning
  • Ondersteuning voor kinderen/opvoedkundige ondersteuning