De Rading

De Rading biedt jeugdzorg in de provincie Utrecht. Samen met kinderen, jongeren en ouders zoeken ze oplossingen voor gecompliceerder problemen rondom opvoeden en opgroeien.

Wat kan De Rading betekenen?

De Rading biedt preventieve hulp, observatie en diagnostiek en behandeling, zowel ambulant als in combinatie met (kortdurende) opname, aan (potentiele of vermoedelijke) slachtoffers van binnenlandse mensenhandel (loverboys). Zij kunnen zelf of via de gemeenten, wijkteams, Veilig Thuis, jeugdbescherming en andere verwijzers met jeugdzorg in contact komen. In crisis situaties kan de politie ook een melding doen of een meisje hebben dat geplaatst moet worden.

  • Pretty Woman (een integraal zorgaanbod van De Rading en U-centraal) biedt voorlichting, advies en ambulante behandeling aan meiden en jonge vrouwen (12-23 jaar) die risicovolle misbruikrelaties met onder andere loverboys hebben (gehad) of dreigen te krijgen. Tevens biedt Pretty Woman preventie in de vorm van voorlichting op scholen en consult en advies aan professionals in de basiszorg.
  • Op het Meidenhuis wordt handelingsgerichte (observatie)diagnostiek en kort verblijf aangeboden. Hier worden meisjes opgenomen waarbij diagnostiek en observatie wordt ingezet om te komen tot een (be)handelingsadvies.
  • Fides is een behandelgroep voor meisjes die (potentieel of vermoedelijk) slachtoffer van loverboys zijn en te maken hebben met afhankelijkheidsproblematiek. De behandeling wordt in een veilige, huiselijke setting geboden en hierin wordt gewerkt aan het zelfbeeld van meisjes, het doorbreken van de afhankelijkheidsrelatie en het vergroten van de sociale zelfredzaamheid.

Hoe kan ik in contact komen met De Rading?

U kunt telefonisch contact opnemen met De Rading via 030–272 43 53 of stuur een e-mail naar info@rading.nl. Op www.rading.nl kunt u meer informatie vinden over De Rading.

Dienstenaanbod de Rading

  • Psychische ondersteuning
  • Opvang
  • Ambulante hulpverlening
  • Sociale ondersteuning
  • Ondersteuning voor kinderen/opvoedkundige ondersteuning