Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. Onder deze groep asielzoekers zijn ook (potentiële) slachtoffers van mensenhandel. Het is niet altijd duidelijk wie slachtoffer is, maar de medewerkers van het COA zijn bewust van het feit dat iemand slachtoffer zou kunnen zijn en zijn getraind door Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) en CoMensha in het herkennen van signalen.

Wat kan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers betekenen?

Het COA vangt asielzoekers op en huisvest hen in locaties van het COA, totdat over hun asielverzoek is beslist door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechter deze beslissing heeft getoetst. Ook voor het verstrekken van middelen van bestaan, zoals beddengoed en de eerste inrichting van de kamer en het uitbetalen van wekelijks leefgeld, is het COA verantwoordelijk. Daarnaast geeft het COA ook voorlichting aan potentiele slachtoffers.

Hoe kan ik in contact komen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers?

Voor meer informatie over COA kunt u kijken op www.coa.nl. De helpdesk juridische zaken van het COA is van maandag t/m vrijdag van 13:00 tot 15:00 uur bereikbaar via 088 – 715 70 50. Vragen over regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen kunt u van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 12:00 uur telefonisch stellen
via 0800 – 020 10 51.

Dienstenaanbod Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

  • Medische ondersteuning
  • Psychische ondersteuning
  • Opvang
  • Financiële ondersteuning
  • Ondersteuning bij het vinden van woonruimte
  • Ondersteuning bij het zoeken naar een baan/dagbesteding
  • Sociale & Praktische ondersteuning