Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSM)

De Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSM) biedt slachtoffers van mensenhandel een veilige opvangplek zodat de uitbuitingssituatie kan stoppen. COSM is in 2010 gestart door de Nederlandse Overheid en heeft 58 veilige opvangplekken.

Wat kan Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel betekenen?

Niet-Nederlandse volwassen slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen worden opgevangen in de COSM, ongeacht geslacht en aard van uitbuiting. Ze kijken welke behoefte het slachtoffer heeft en hoe medewerking kan worden verleend aan de opsporing en vervolging van de verdachte(n).

Om geplaatst te kunnen worden in de COSM moet het slachtoffer in de bedenktijd zitten. Gedurende deze bedenktijd mag iemand maximaal drie maanden nadenken over het doen van aangifte. Ook mag iemand niet eerder een asielprocedure hebben gehad. Slachtoffers die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden meestal geplaatst in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang. Na het verblijf in de categorale opvang stromen slachtoffers van mensenhandel door naar de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, gaan zij zelfstandig wonen of keren zij terug naar het land van herkomst.

Hoe kan ik in contact komen met Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel?

De COSM wordt uitgevoerd door Humanitas PMW, HVO Querido/ACM en Jade Zorggroep. Je kunt via onderstaande gegevens contact opnemen met deze organisaties:

Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW)
Van maandag t/m vrijdag kunt u van 09:00 tot 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Humanitas via 010-236 52 12. Ook kunt u per e-mail contact opnemen via pmw@stichtinghumanitas.nl. Meer informatie over Humanitas staat op de website www.humanitaspmw.org.

HVO Querido/ACM
U kunt telefonisch contact opnemen met HVO Querido/ACM via 020-626 38 00 of 06-10 59 94 58. Ook kunt u per e-mail contact opnemen via acm@hvoquerido.nl. Meer informatie over HVO Querido/ACM staat op de website: www.hvoquerido.nl/acm.

Jade Zorggroep
Jade Zorggroep is 24/7 bereikbaar via 0592–37 94 44 of per e-mail via info@jadezorggroep.nl. Op www.jadezorggroep.nl kunt u meer informatie vinden over Jade Zorggroep.

Dienstenaanbod Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel

  • Medische ondersteuning
  • Psychische ondersteuning
  • Opvang
  • Financiële ondersteuning
  • Ondersteuning bij het vinden van woonruimte
  • Ondersteuning bij het zoeken naar een baan/dagbesteding
  • Sociale & Praktische ondersteuning