Bridge to Better

Bridge to Better begeleidt kwetsbare ongedocumenteerde vreemdelingen, waaronder veel slachtoffers mensenhandel, bij vrijwillige terugkeer naar het thuisland.

Wat kan Bridge to Better betekenen?

Samen met het slachtoffer bekijkt Bridge to Better of terugkeer naar het eigen land mogelijk is, of dat ze moeten zoeken naar een andere veilige plek in hetzelfde of een ander land. Voor het zoeken naar een andere plek dan de vroegere verblijfplaats, zet Bridge to Better het eigen netwerk in.
Door persoonlijke gesprekken en eventuele vaardigheidstrainingen, bereidt Bridge to Better slachtoffers voor om in het land van herkomst of een ander land in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Ze bieden bijvoorbeeld wekelijkse groepstrainingen voor het starten van een kleine onderneming. Maar ook specifieke workshops waaronder computertraining, het maken van een website en leren gebruik te maken van Social Media, behoren ook tot het programma van Bridge to Better.

Bridge to Better gaat uiterst voorzichtig om met deze kwetsbare mensen. Het belang van het slachtoffer staat altijd voorop. Wanneer blijkt dat het slachtoffer toch nog aangifte kan doen van het misdrijf, werkt Bridge to Better hierin samen met gespecialiseerde advocaten.

Hoe kan ik in contact komen met Bridge to Better?

Op www.bridgetobetter.org kunt u meer informatie vinden over Bridge to Better. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 020 – 341 38 45 of per e-mail naar info@bridgetobetter.org.

Dienstenaanbod Bridge to Better

  • Juridische ondersteuning van het slachtoffer
  • Ondersteuning bij terugkeer naar land van herkomst
  • Ondersteuning bij verblijf in Nederland
  • Praktische ondersteuning