Contact

De wegwijzer mensenhandel wordt beheerd door een redactiecommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Slachtofferhulp Nederland en CoMensha. Met uw vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactiecommissie.

Voor inhoudelijke vragen over mensenhandel kunt u terecht bij CoMensha, via 033 - 448 11 86 of het info e-mailadres.