Algemene informatie

Wat is mensenhandel?
Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang. Het doel is het slachtoffer uit te buiten. Mensenhandel is een ernstig misdrijf en kent verschillende vormen. Het kan gaan om seksuele uitbuiting of om arbeidsuitbuiting. De overheid bestrijdt mensenhandel op verschillende manieren. Slachtoffers krijgen hulp en opvang. Er staan hoge straffen op mensenhandel.
Voor meer informatie over mensenhandel: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenhandel-mensensmokkel/inhoud/bestrijden-mensenhandel en www.nationaalrapporteur.nl

Wat is het Nationaal Verwijsmechanisme ?

De wegwijzer is onderdeel van het project Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel. In oktober 2013 is dit project van start gegaan. Het is een interdepartementaal project van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Nationaal Verwijsmechanisme heeft als doel om het hulp- en ondersteuningsaanbod – en de toegang daartoe – voor alle slachtoffers mensenhandel te verbeteren. Dit gebeurt door de hulpverlening, regelingen en rechten voor slachtoffers mensenhandel in kaart te brengen, en eventuele knelpunten daarbinnen te signaleren. Tevens staan signalering en bescherming van het slachtoffer centraal. Het verwijsmechanisme is bovendien van belang voor de opsporing en vervolging van daders. Goede bescherming kan immers bijdragen aan de aangiftebereidheid van slachtoffers en daarmee aan een succesvolle vervolging van mensenhandelaren.

Het Nationaal Verwijsmechanisme richt zich op alle vormen van uitbuiting: seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, uitbuiting door gedwongen bedelen of stelen, en uitbuiting door gedwongen opsluiting.