Gedwongen bedelen of stelen

Uitbuiting door gedwongen bedelen of stelen

Iemand dwingen tot crimineel gedrag of tot bedelarij is een vorm van mensenhandel. Vandaar dat het van belang is alert te zijn op mogelijke dwang bij bedelen en criminele activiteiten.

Het gedwongen bedelen of stelen door kinderen of volwassenen is een relatief onbekende vorm van uitbuiting. Het gaat dan bijvoorbeeld om zakkenrollerij, winkeldiefstal of geld weggrissen van mensen bij een geldautomaat. De buit gaat daarbij naar de uitbuiter, iemand die macht heeft over het slachtoffer, bijvoorbeeld omdat hij/zij diens paspoort bezit of op een andere manier druk kan uitoefenen.

Iemand is mogelijk slachtoffer van dit type uitbuiting als hij of zij gedwongen wordt mensen te beroven of zakken te rollen, te bedelen, in te breken en/of te stelen en vervolgens de buit moet afstaan.