Arbeidsuitbuiting

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Wat is arbeidsuitbuiting?

We spreken van arbeidsuitbuiting als mensen - vrijwillig of gedwongen - werken en anderen hun inkomsten afnemen en/of hen onder mensonterende omstandigheden laten werken. Arbeidsuitbuiting is meer dan slecht werkgeverschap. Het gaat om een combinatie van ernstige en vaak onmenselijke situaties op de werkvloer, waarbij vaak sprake is van dwang, geweld, chantage en misleiding.

Arbeidsuitbuiting komt onder meer voor in de land- en tuinbouw, horeca, particuliere huishoudens, bouw, en in de schoonmaak- en uitzendbranche.

Gevaarlijk of ongezond werk
In iedere sector kunnen werknemers tot op zekere hoogte te maken krijgen met gevaarlijk of ongezond werk. Denk aan producten uit kokend water halen of werken in een ruimte met brandgevaar. Een goede werkgever beschermt medewerkers tegen de risico’s die zij daarbij lopen. Bij arbeidsuitbuiting is dat niet het geval. Sterker nog, juist (illegale) werknemers moeten het gevaarlijke werk verrichten.

Lange werkdagen
Het komt voor dat werknemers verplicht worden extreem lange werkdagen te maken, tot wel 16 uur per dag, soms met één korte pauze en dat gedurende 6 tot 7 dagen per week. Daarbij worden lange reistijden vaak niet gerekend tot de werktijd.

Huisvesting
Hardwerkende mensen hebben een plek nodig waar ze op krachten kunnen komen. Maar sommige werknemers moeten het doen met mensonterende huisvesting, waarvoor ze ook nog flink moeten betalen.

Onderbetaling
Onderbetaling komt regelmatig voor. Werkgevers betalen dan minder dan het minimumloon en er is geen beloning voor overuren. Soms hanteren werkgevers eigen regels om geld in de zak te houden. Ze leggen bijvoorbeeld absurd hoge boetes op voor bellen tijdens het werk of voor huisartsbezoek.

Lichamelijke en psychische druk
Er zijn werkgevers die het personeel onder druk zetten met mishandeling, chantage en bedreiging. Of verbieden naar een huisarts of een ziekenhuis te gaan. Of die de bewegingsvrijheid van medewerkers aan banden leggen door bijvoorbeeld het paspoort of identiteitskaart in beslag te nemen. Daarmee houden ze ook buiten werktijd hun medewerkers ‘gevangen’.

Meld (vermoeden van) arbeidsuitbuiting
Misschien hebt u het vermoeden dat zich in uw omgeving arbeidsuitbuiting voordoet. De slachtoffers zelf hebben dat niet altijd door omdat ze vaak hun rechten niet kennen. De kans dat het gaat om uitbuiting is groot als u ziet dat een werknemer:

 • gevaarlijk en ongezond werk moet doen;
 • lange werkdagen moet maken;
 • te weinig betaald krijgt, niet uitbetaald wordt of lang op betaling moet wachten;
 • niet kan beschikken over zijn/haar eigen paspoort
 • met valse beloften naar Nederland is gehaald;
 • wordt mishandeld, gechanteerd, gedwongen of bedreigd
 • een hoge schuld aan de werkgever moet afbetalen;
 • niet kan beschikken over het geld op eigen bankrekening
 • zwart betaald wordt, of niet verzekerd is tegen bijvoorbeeld ongevallen;
 • in een bedrijfspand of op het bedrijfsterrein woont, of op een andere manier slecht is gehuisvest
 • niet op de hoogte is van zijn verblijfsadres;
 • op andere manieren onder druk wordt gezet.

Als u vermoedt dat er sprake is van arbeidsuitbuiting, dan roepen wij u op dat te melden bij de Inspectie SZW (bel: 0800-5151).

Anoniem melden
Heeft u een melding over arbeidsuitbuiting waarbij verstrekking van informatie gevaar voor u of derden kan opleveren, dan kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Alle activiteiten die het TCI in dit kader verricht, staan in het teken van de absolute afscherming van uw identiteit. U kunt contact opnemen met de TCI tijdens kantooruren via onderstaande telefoonnummers:

Meldtelefoon West-Nederland 06 – 23 86 61 45
Meldtelefoon Zuid-Nederland 06 – 10 78 21 17
Meldtelefoon Noord-Oost Nederland 06 – 10 21 34 45
Meldtelefoon Amsterdam, Noord-Holland 06 – 83 12 04 68
en Flevoland