Zorgcoördinatoren

Zorgcoördinatoren

Overzicht

Politieregio Amsterdam
HVO Querido/ACM
020-6263800 of
06-10599458
West Brabant
Districten de Baronie Breda en Markiezaten (Zorg- en Veiligheidshuizen)
06-13488380
Gemeente Den Bosch en de regio
Maatschappelijke Opvang Den Bosch
073-6139225
Politieregio Den Haag en Hollands Midden
SHOP
070-3614747
Provincie Drenthe
GGD Drenthe
0592-306300
Gemeente Eindhoven en de regio
Lumensgroep
040-2193388
Provincie Flevoland
Blijf Groep Almere
06-31653280
Provincie Friesland
Fier
058-2157084
Regio Gooi- en Vechtstreek en gemeente Weesp en Wijdemeren
HVO Querido/ACM
020-5318600 of
06-22479750
Gemeente Groningen
MJD
050-3126123
Gemeente Helmond
Gemeente Helmond
140492
Politieregio Ijsselland
Gemeente Zwolle en regio Ijselland
06-11414026
Limburg-Noord en Limburg-Midden
Zorg- en Veiligheidshuis
06-38845589
Limburg-Zuid
Veiligheidshuis Parkstad
06-38855208
Politieregio Noord-Holland
HVO-Querido
06-11471210 of 06-15240136
Politieregio Oost-Nederland, Achterhoek
MEE-Veluwe: 055-5269200 (leeftijd 23-)
Moviera: 088-3744680 (leeftijd 23+)
Politieregio Oost-Nederland, regio Arnhem
Moviera
088-3744680
Politieregio Oost-Nederland, Nijmegen, Gelderland-Zuid
Moviera
088-3744680
Politieregio Oost-Nederland, Twente
CoMensha
06-41743232
Politieregio Oost-Nederland, West Veluwe Vallei
MEE-Veluwe: 055-5269200 (leeftijd 23-)
Moviera: 088-3744841 (leeftijd 23+)
Gemeente Rotterdam
Stichting Humanitas/ESSM
010-2365212
Gemeente Tilburg
Gemeente Tilburg
14013
Provincie Utrecht
Moviera
088-3744693
Provincie Zeeland
Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland
011-8420436
0652683150

Over de zorgcoördinatoren

Wat is een zorgcoördinator?

Een zorgcoördinator is iemand die veel specialistische kennis heeft op het gebied van procedures (zoals bijvoorbeeld een B8-procedure), maar ook kennis heeft van het hulp- en zorgaanbod voor slachtoffers mensenhandel in een bepaalde regio.

Wat zijn de taken van een zorgcoördinator?

De werkwijze van zorgcoördinatoren kan per regio verschillen. Het doel voor elke zorgcoördinator is echter om de belangen van slachtoffers mensenhandel te behartigen en om een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod voor slachtoffers te organiseren. De zorgcoördinator kan het slachtoffer naar de juiste instantie toeleiden. Zij bewaken de voortgang en kwaliteit van het traject, maar maken ook deel uit van een netwerk mensenhandel. De zorgcoördinator voorziet dit netwerk van kennis en expertise omtrent mensenhandel en is zichtbaar en bereikbaar voor professionals van andere organisaties en instanties. De zorgcoördinator heeft een informatie- en adviesfunctie voor deze professionals.

Waarom verwijst de Wegwijzer Mensenhandel in eerste instantie vaak door naar een zorgcoördinator?

De Wegwijzer Mensenhandel verwijst vaak door naar een zorgcoördinator, omdat de zorgcoördinator het beste zicht heeft op het hulpaanbod binnen een regio. Er zijn veel verschillende soorten slachtoffers met minstens net zoveel verschillende vragen. De zorgcoördinator kan helpen met het formuleren van de hulpvraag en het toeleiden naar de juiste instantie. Zorgcoördinatoren kennen de in hun regio werkzame gespecialiseerde instanties, en ook de lokale afspraken over doorverwijzing, inclusief de relatie tot andere samenwerkingsstructuren (zoals Veilig Thuis of ketenregisseurs van gemeenten).

Waar zijn er wel/geen zorgcoördinatoren?

In het Interbestuurlijk Programma is tussen het Rijk en (onder andere) de gemeenten afgesproken dat de gemeenten de functie zorgcoördinatie landelijk dekkend gaan organiseren, zoals de commissie Lenferink heeft aanbevolen. Comensha heeft een projectleider aangesteld om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van een landelijk dekkende zorgcoördinatie. In de meeste grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Utrecht zijn zorgcoördinatoren te vinden. Sommige zorgcoördinatoren zijn er voor de slachtoffers in de stad terwijl anderen een groter gebied bedienen. Zoals bijvoorbeeld in Limburg waar momenteel twee zorgcoördinatoren zijn aangesteld voor de hele provincie.

Wat adviseert de Wegwijzer Mensenhandel als er geen zorgcoördinator aanwezig is?

In gebieden waar geen zorgcoördinator aanwezig is, kunt u het beste contact opnemen met CoMensha.