Wanneer het opsporingsonderzoek voldoende bewijzen heeft opgeleverd, gaat het Openbaar Ministerie over tot vervolging. De rechtszaak kan voor het slachtoffer een heftige ervaring zijn. Het slachtoffer moet tijdens de rechtsgang daarom goed ondersteund en beschermd worden.

Rechten/regelingen

In de Aanwijzing mensenhandel is opgenomen dat:

  • Slachtoffers van mensenhandel niet vervolgd of bestraft mogen worden voor criminele activiteiten die zij onder dwang, als slachtoffer mensenhandel, gepleegd hebben.
  • Slachtoffers het recht hebben om aan de rechter te vragen om de verdachte ook te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding.
  • Slachtoffers van mensenhandel recht hebben op gratis rechtsbijstand door een advocaat.
  • Het slachtoffer die de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, ter zitting recht heeft op een tolk. Slachtoffers mogen het Openbaar Ministerie om een tolk vragen.
  • Slachtoffers van mensenhandel tijdens de zitting spreekrecht hebben of een schriftelijke slachtofferverklaring kunnen indienen.
  • Vermeden moet worden dat visueel contact plaatsvindt tussen slachtoffer en verdachte, indien dit in het belang van het slachtoffer is.
  • Vermeden moet worden dat het slachtoffer als getuige moet optreden tijdens een openbare zitting en dat nodeloos vragen over het privĂ©leven worden gesteld, indien dit in het belang van het slachtoffer is.

Organisaties