Wanneer de rechter bewezen acht dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel, spreekt hij een veroordeling uit.

De rechter kan voor mensenhandel een maximumgevangenisstraf van 12 jaar opleggen. Wanneer het slachtoffer minderjarig is of wanneer de feiten zijn gepleegd door twee of meer verenigde personen, is de maximumstraf 15 jaar. Indien er sprake is van zwaar lichamelijk letsel, is de maximumstraf 18 jaar. Wanneer de uitbuiting de dood tot gevolg heeft, kan een straf van 30 jaar of een levenslange gevangenisstraf worden opgelegd.

Rechten/regelingen

Voor slachtoffers van zware misdrijven, waaronder mensenhandel, geldt dat zij na afloop van het strafproces ook recht hebben op informatie over de uitvoering van een eventueel opgelegde vrijheidsstraf (bijvoorbeeld over het eerste verlof en vrijlating van de dader).

Als de officier van Justitie besluit tot vervolging over te gaan komen slachtoffers zonder rechtmatig verblijf in aanmerking voor een verblijfsvergunning op niet-tijdelijke humanitaire gronden. Zie voor meer informatie de pagina verblijf in Nederland.

Ook hebben slachtoffers na een veroordeling recht op een schadevergoeding. Voor meer informatie hierover zie de pagina over compensatie.