Voordat een slachtoffer mensenhandel aangifte doet, moet er altijd eerst een informatief gesprek bij de politie plaatsvinden. Het doel van het gesprek is het uitwisselen van informatie om er voor te zorgen dat het slachtoffer weloverwogen tot een beslissing kan komen met betrekking tot het wel of niet doen van aangifte.

Er wordt onder andere besproken wat de consequenties zijn van het doen van aangifte. Het slachtoffer wordt geïnformeerd over de te volgen procedure, over wat er verwacht kan worden van politie en justitie en over de gevolgen voor de verdachte. Ook wordt het slachtoffer geïnformeerd over de verblijfsregeling mensenhandel, over de mogelijkheid om een bedenktijd van drie maanden te krijgen (zie voor meer informatie verblijf in Nederland), over het doen van aangifte en over de hulpverlenings- en opvangmogelijkheden. Als het slachtoffer na het informatief gesprek besluit geen aangifte te doen, dan kan de officier van justitie beslissen toch (ambtshalve) verder onderzoek te doen in de zaak.

Rechten/regelingen

In de Aanwijzing mensenhandel van het Openbaar Ministerie (OM) is opgenomen dat:

  • Van het informatief gesprek schriftelijk verslag wordt gelegd.
  • Het slachtoffer aan het begin van het gesprek geïnformeerd wordt over het feit dat als er tijdens het gesprek bruikbare opsporingsindicaties aan de orde komen, er een proces verbaal van bevindingen wordt opgemaakt.
  • Het slachtoffer in het gesprek wordt gewezen op de mogelijkheden van hulpverlening.

Klik hier voor meer informatie over regelingen omtrent tolken

Organisaties