Om daders te kunnen opsporen en vervolgen is het van groot belang dat slachtoffers aangifte doen. Mensenhandel kan ambtshalve worden opgespoord en vervolgd. Mensenhandel is geen klachtdelict en daardoor is het doen van een aangifte is niet perse noodzakelijk. Het verhaal van het slachtoffer is echter vaak nodig om voldoende opsporingsindicaties te verkrijgen en de dader daadwerkelijk te kunnen opsporen en vervolgen.

Slachtoffers van mensenhandel die aangifte willen doen, kunnen terecht bij de bij de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie, waar gecertificeerde rechercheurs werken.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt aangiftes van slachtoffers van arbeidsuitbuiting op. Voor anonieme meldingen van arbeidsuitbuiting kan contact opgenomen worden met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inspectie.

U kunt ook anoniem melding doen van mensenhandel bij Meld Misdaad Anoniem.

Rechten/regelingen

Het doen van aangifte kan erg ingrijpend zijn voor slachtoffers, doordat zij over hun ervaringen moeten vertellen. Slachtoffers worden daarom op verschillende manieren beschermd. In de Aanwijziging mensenhandelvan het Openbaar Ministerie (OM) is opgenomen dat er sprake moet zijn van passende bescherming van de persoonlijke levenssfeer, veiligheid en gezondheid van het slachtoffer. Dit betekent dat indien dit in het belang van het slachtoffer is:

Voor minderjarige slachtoffers geldt daarnaast het volgende:

Op aangiften van mensenhandel is de Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten van toepassing. Van verhoren moeten altijd geluidsopnamen worden gemaakt. Indien het een kwetsbaar slachtoffer betreft (minderjarigen onder de 16 jaar en personen met een verstandelijke beperking of cognitieve functiestoornis), moeten er video-opnamen worden gemaakt. Indien de minderjarige onder de 12 jaar is, wordt het verhoor in een kindvriendelijke studio afgenomen.

Organisaties