Strafrechtelijk proces

Deze hoofdrubriek bevat 7 rubrieken:

Om mensenhandel tegen te gaan, moeten daders worden opgespoord en vervolgd. Daarom is het van belang dat slachtoffers aangifte doen. Het strafrechtelijk proces kan voor slachtoffers erg ingrijpend zijn doordat zij over hun ervaringen moeten vertellen en in de rechtszaal geconfronteerd kunnen worden met de daders. Slachtoffers worden daarom tijdens het strafrechtelijk proces op verschillende manieren beschermd en ondersteund.

Informatief gesprek

Aangifte doen is belangrijk maar het kan ook consequenties hebben voor het slachtoffer. Daarom vindt er altijd eerst een informatief gesprek plaats.

Aangifte/melding

Om daders te kunnen opsporen en vervolgen is het van groot belang dat slachtoffers aangifte doen. Het doen van aangifte kan erg ingrijpend zijn voor het slachtoffer. Het slachtoffer wordt daarom op verschillende manieren beschermd.

Opsporing

Nadat er aangifte of melding is gedaan van mensenhandel, wordt er een opsporingsonderzoek gestart. Alle signalen van mensenhandel moeten worden opgepakt. Bij de opsporing van daders kunnen verschillende opsporingsdiensten betrokken zijn.

Vervolging

Wanneer het opsporingsonderzoek voldoende bewijzen heeft opgeleverd, gaat het openbaar ministerie over tot vervolging. Het slachtoffer kan gedurende de terechtzitting op verschillende rechten aanspraak maken.

Veroordeling

Wanneer de rechter bewezen acht dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel, spreekt hij een veroordeling uit. Een veroordeling is voor het slachtoffer van belang voor de genoegdoening, maar daarnaast kan dit ook van belang zijn om aanspraak te kunnen maken op bepaalde regelingen en voorzieningen.

Sepot/vrijspraak

Helaas komt het in mensenhandelzaken geregeld voor dat er onvoldoende bewijs verzameld kan worden om over te gaan tot vervolging of dat de rechter mensenhandel niet bewezen acht en daarom niet overgaat tot een veroordeling. Dit wil echter niet zeggen dat er geen sprake is van slachtofferschap. Het slachtoffer heeft daarom ook na een sepot of vrijspraak recht op ondersteuning.